Thai l Eng   
MAR-DEC Engineering Co., Ltd.
Home
About UsOur Products
Case StudyReference Job
Contact Us

Manipulators Balancer tools เครื่องช่วยยก เครื่องทุ่นแรง
Manipulator Tools Balance

ทำไมต้องใช้เครื่องทุ่นแรงจากการออกแบบของ MAR-DEC
MAR-DEC Engineering เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้ง หรือให้คำปรึกษาในด้านเครื่องทุ่นแรงในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งที่ใช้ในการผลิต การลำเลียง ขนย้าย ทุ่นแรง จนถึงระบบป้องกันการผิดพลาดในการผลิต รวมถึงจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสนับสนุนการผลิต โดยแบ่งเป็นสายงานหลักดังนี้

1. Industrial Manipulators, Balancer tools, Gripper integration
+ รายละเอียดเพิ่มเติม

2. Assembly machine , Transfer machine, Material handling system, Solution system (Pokayoke)
+ รายละเอียดเพิ่มเติม


ทางบริษัทมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ระบบเครื่องทุ่นแรง เพื่อลดต้นทุน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต ถึงสายการผลิต ของท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หรือเพื่อขอรับแค็ตตาล็อก เพียงติดต่อหาเราวันนี้
 Copyright © 2009 MAR-DEC Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved.